Forumdag · vrijdag 25 mei · 10 tot 12 uur

Samen zorgen dat alle gezinnen in Dendermonde de ondersteuning krijgen die ze verdienen. Daar zet De Kroon op in. Ons netwerk versterken en inzetten op ontmoeting, dat vormt de rode draad doorheen het programma van deze forumdag. Samenwerken, daar gaat het om. Geef ons huis mee vorm, ga lokaal op stap of laat u inspireren tijdens onze boeiende workshops.

[formidable id=8]

Workhops

Hoe stimuleer je ontmoeting? Inzichten vanuit theorie en praktijk

door Naomi Geens - VCOK

In heel wat partnerorganisaties van De Kroon komen verschillende gezinnen samen. Kinderen spelen met elkaar, ouders slaan een praatje. Deze kleine vormen van sociaal contact zijn belangrijk. Hoe kunnen zulke contacten nog meer groeien? En wat betekenen deze contacten voor diverse gezinnen? In deze workshop geven we achtergrondinformatie over het belang van ontmoeting en sociale cohesie.

Inrichten van de spel- en ontmoetingsruimte

door Jana Delagrange - VCOK

Heb jij zin om je mee te buigen over de inrichting van de nieuwe spel- en ontmoetingsruimte in de Kroon? We staan stil bij het belang van ruimte en materialen en het creëren van uitnodigende en aantrekkelijke speelhoeken voor gezinnen met (jonge) kinderen. Je vertrekt bovendien terug naar je eigen werking met een hoop inspiratie om ook van jouw ruimte een interessante speel- en experimenteerruimte te maken.

De Kroon als Huis van het Kind: voor alle gezinnen

door Stijn Tondeur - Agentschap integratie en inburgering

Deze workshop vertrekt vanuit de vaststelling dat we - vaak onbewust - naar de wereld kijken door een eigen cultureel ingekleurde bril. Dat kan gemakkelijk leiden tot misverstanden in onze contacten met gezinnen. In deze workshop staan we stil bij enkele basisvaardigheden die je kunnen ondersteunen in het uitbouwen van een relatie met diverse gezinnen.- We maken ook tij voor uitwisseling over jullie ervaring en meningen in het omgaan met diversiteit.

Warme overgang - kleuterparticipatie

door Danny Verneirt - Directeur GBO Oudegem/Schoonaarde (voormalig begeleider OVSG)

Een workshop over het belang van een warme overgang naar de kleuterschool. over het informeren en sensibiliseren van alle partners in het netwerk over het belang van deze transitie. In deze workshop geven we het theoretische kader mee en wordt er een goed voorbeeld vanuit de praktijk voorgesteld.

Op stap in Dendermonde

door Wouter Rogiers – Diensthoofd Kazou CM

Op wandel door de stad met als doel een aantal organisaties beter te leren kennen. Wat heb je altijd al willen weten van je collega’s? Benieuwd wie er achter die bepaalde gevel zit? Scherp je zoekvaardigheden aan en ga mee op stap!

Het Thuis-best programma: de allerbeste zorg voor moeder en kind

door Jenny Bogaerts - Hoofdvroedvrouw az Sint-Blasius

Het Thuis-best programma organiseert zoveel mogelijk bij de mensen thuis, in plaats van in het ziekenhuis. Op deze manier verblijf je als patiënt minder lang in een ziekenhuisomgeving, terwijl je toch de beste zorgen krijgt.Voor deze optimale thuisbegeleiding , zorgen wij vanuit az Sint-Blasius ervoor dat we onze patiënten zowel op de kraamafdeling als thuis omringd wordt door deskundigen. Ben jij deskundig en stap je mee in ons traject of wil je meer weten over onze aanpak dan verdient deze workshop jouw aandacht.