Kind en Gezin

Onze maatschappij kent een grote diversiteit aan gezinnen en wij willen ons aanpassen naar wat zij verwachten van onze dienstverlening. De medische preventie ligt voor elk kind vast, maar de rest van de dienstverlening organiseren we meer op maat. Ouders kunnen aansluiten bij een waaier van activiteiten. Sommige ouders hebben liever een extra huisbezoek of een inloopmoment, andere ouders willen contact via sociale media, en nog anderen houden ervan om in groep samen te komen rond een thema. Om nog beter aan te sluiten op deze vragen worden er, in samenspraak met de ouders, lokale activiteiten uitgewerkt. Ouders zijn vrij om hier aan deel te nemen.

Verder bieden we ook heel wat informatie via:
• Brochures die de regioverpleegkundige uitdeelt of een ouder kan bekijken/bestellen op onze website.
• De website over thema’s als voeding en beweging, veiligheid, ontwikkeling, opvoeding, verzorging, gezondheid en vaccineren en kinderopvang.
• Nieuwsbrieven ‘Zwangerschap’ en ‘Van baby tot kleuter’
• Facebook (www.facebook.com/kindengezin) en Twitter (@kindengezin).
• De Kind en Gezin-Lijn

www.kindengezin.be
K&G lijn 078/ 150 100
info@kindengezin.be

Kind en Gezin

Gehoortest: de verpleegkundige voert de gehoortest uit, bij voorkeur in de eerste levensweken (als de baby 2 tot 4 weken is). Op die leeftijd slaapt je baby nog vaak, waardoor de test vlotter verloopt.
De gehoortest is een uiterst betrouwbare test om aangeboren afwijkingen al kort na de geboorte op te sporen.
De gehoortest is veilig, pijnloos, betrouwbaar en gratis.
Hoe verloopt de gehoortest?
Aan beide oren wordt een oorkapje aangebracht. Via kleine luidsprekers krijgt de baby geluiden te horen. De veranderingen in de hersenactiviteit worden geregistreerd via elektroden, vastgemaakt aan het hoofd, en het toestel beoordeelt zo of het kind voldoende kan horen. De test duurt enkele minuten.

K&G lijn 078/ 150 100 werkdagen van 8 tot 20u
info@kindengezin.be

Kind en Gezin

Gehoortest: de verpleegkundige voert de gehoortest uit; bij voorkeur in de eerste levensweken (als de baby 2 tot 4 weken is). Op die leeftijd slaapt je baby nog vaak, waardoor de test vlotter verloopt.

 

Kind en Gezin

Huisbezoeken: tijdens elk contact maakt Kind en Gezin tijd voor wat je wil bespreken. Dit kan gaan over de voeding, gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van je baby en over hoe je je als ouder voelt, maar ook over hulp, moeilijke financiële omstandigheden,.. Tijdens de eerste maanden na de geboorte brengt onze verpleegkundige minimaal 1 huisbezoek. Ze kan het met jou hebben over: de ervaringen als ouder en de veranderde partnerrelatie, het leren kennen van je eigen kind, observeren en signalen herkennen, de groei van je kind, hoe je met je kind kan omgaan als het allemaal wat teveel voor je wordt, hoe je je baby veilig te slapen legt, de mogelijke ondersteuning door een vroedvrouw of andere partners,..

Je krijgt informatie over het volgende contactmoment, bijvoorbeeld de gehoortest. Om samen te zoeken naar het geschikte ondersteuningsaanbod op maat en om onderzoeksgegevens te verzamelen, stelt je verpleegkundige je ook vragen over: de voeding, de gezondheid van je kind, de taal die met je kind besproken wordt.

Alle belangrijke gegevens worden genoteerd in het “Kindboekje” en je dossier. Je kan het Kindboekje zelf verder aanvullen en er de vragen noteren die je het voor je volgende afspraak. Een extra afspraak is altijd mogelijk, bv. als je een vraag hebt over de opvoeding, als we je kindje nog een keer willen zien voor medische opvolging, enz…

K&G lijn 078/ 150 100 werkdagen van 8 tot 20u
info@kindengezin.be

vzw De Tondeldoos

Onze huisbezoekers komen op regelmatige tijdstippen bij u langs voor een gesprek, maar vooral om te luisteren.

Dienst Gezondheidspromotie CM

Kindermindfulness, waar kinderen op een speelse manier pauze nemen en leren helemaal aanwezig – opmerkzaam – alert te zijn. Hun hoofd vol piekergedachten tot rust brengen en anders om te gaan met prikkels.

Sociale dienst AZ Sint-Blasius

Toekomstige ouders die in het AZ Sint-Blasius worden opgevolgd, kunnen extra ondersteuning krijgen van de sociale dienst. Samen met de ouders bekijken we wat er nodig is om een goede opvang voor hun kindje te kunnen garanderen.

Consultaties bij de sociale dienst zijn gratis. Er is ook mogelijkheid tot consultaties bij de psychologen van het ziekenhuis. Deze gesprekken zijn betalend.

Voor meer informatie kan je best contact opnemen met de zwangerschapscoach of jouw gynaecoloog. Zij zullen je doorverwijzen naar de juiste persoon.

Vrij CLB Waas en Dender

De preventieve gezondheidszorg van het CLB bestaat uit een verplicht en vraaggestuurd gedeelte.

De medische onderzoeken liggen voor bepaalde leerjaren vast en zijn wettelijk verplicht. De onderzoeken zijn leeftijdsspecifiek en worden uitgevoerd volgens overeengekomen standaarden. De ouders ontvangen steeds een verslag van dit onderzoek.

Vanuit het CLB kunnen ook vaccinaties toegediend worden indien er schriftelijke toestemming is van de ouders.

Bij besmettelijke ziekten heeft het CLB en de school een wettelijke opdracht.
Ook vraaggestuurde preventieve projecten i.v.m. gezondheid van kinderen en jongeren worden vanuit het CLB georganiseerd en dit in samenwerking met scholen en andere preventieve diensten.

Sociaal Huis

Je vindt bij ons steeds een luisterend oor en we trachten samen een oplossing te zoeken voor jouw persoonlijke – of gezinsproblemen.

De Tondeldoos vzw

De Tondeldoos wil de strijd aangaan tegen armoede en sociale uitsluiting. Hierbij staat het kind centraal. Wij zijn actief in de stad Dendermonde, inclusief de 7 fusiegemeenten. Onze doelgroep zijn de kinderen binnen kansarme gezinnen.Onze huisbezoekers komen op regelmatige tijdstippen bij U langs voor een gesprek, maar vooral om te luisteren.