TVORK

Vrijwilligers zijn in het Sociaal Restaurant TVORK zeer belangrijk. Interesse? Neem contact op!

Gezinsbond

Vijf goeie redenen om kinderoppas (babysit) te worden:

  • Je krijgt het vertrouwen van ouders om voor hun kindjes te zorgen
  • als babysit ben je populair bij de kindjes die ongetwijfeld aan hun ouders vragen “wanneer komt de babysit nog eens?”
  • je krijgt de kans om interessante en leuke vormingen te volgen
  • je verdient er wat zakgeld mee bij, maar je doet het natuurlijk niet enkel voor het geld!
  • ver hoef je er niet voor te gaan, vaak word je zelfs thuis opgehaald en teruggebracht

Ben je al lang overtuigd? Dan ben je hier aan het juiste adres!

  • je bent minimum 15 jaar (sommige afdelingen kan het pas vanaf 16 jaar)
  • je ouders gaan akkoord met je inschrijving als je jonger bent dan 18

Neem contact op met de kinderoppascoöordinator in jouw buurt. Deze zal je uitnodigen voor een gesprek om je motivatie na te gaan, om de afspraken met je door te nemen, deze persoon kan je ook een infomap bezorgen, hierin staat alles wat je moet weten voor je aan de slag gaat.

Stedelijke Adviesraad LOKO

Als stedelijke adviesraad wil het LOKO (Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning) de thema’s kinderopvang en opvoedingsondersteuning op de kaart zetten in Dendermonde. In de adviesraad zetelen zowel aanbieders van kinderopvang als gebruikers, aangevuld met organisaties die naar een aanbod hebben naar ouders en/of gezinnen. Prioritaire doelstellingen zijn:

  1. nood aan opvang
  2. inspraak en samenwerking
  3. drempelverlaging

De adviesraad komt minimaal 3 keer per jaar samen.

Onthaalouder bij Dienst voor onthaalouders

De dienst onthaalouders biedt de ouders de mogelijkheid om hun kind tot de schoolleeftijd te laten opvangen in gezinsverband. In overleg met de onthaalouder is buitenschoolse opvang soms ook mogelijk.

Vrijwilliger bij De Tondeldoos vzw

De Tondeldoos wil de strijd aangaan tegen armoede en sociale uitsluiting. Hierbij staat het kind centraal. Wij zijn actief in de stad Dendermonde, inclusief de 7 fusiegemeenten. Onze doelgroep zijn de kinderen binnen kansarme gezinnen. Natuurlijk is een kind onlosmakelijk verbonden met het gezin waarin het opgroeit. Als een gevolg hiervan is de focus eveneens gericht op deze, soms jonge, gezinnen.
Wij gaan in tegen de groeiende individualisering, de vereenzaming en de sociale achterstelling in onze samenleving. Samen met de ouders zoeken we naar oplossingen voor sociale en financiële problemen. Ons ultieme doel is optimale ontplooiingskansen geven aan kinderen in verdoken armoede. Wij proberen op essentiële kritieke momenten de balans positief te laten overhellen. De Tondeldoos wil meer dan financiële steun geven en zet in op de totale ontplooiing van het kind.

lid van de jeugdraad bij Jeugddienst

De jeugdraad is een officieel adviesorgaan van het stadsbestuur. Het stadsbestuur is verplicht om aan deze raad advies te vragen over alle punten waarvoor de jeugdraad bevoegd is (alles wat het jeugdbeleid in de culturele sector betreft, niet wat betreft onderwijs, gezondheid, welzijn, ruimtelijke ordening en milieu). Een jeugdraad moet niet wachten met het geven van adviezen tot er hen iets gevraagd wordt, maar kan zelf ook het initiatief nemen een probleem aan te kaarten of informatie op te vragen. Ook moet de jeugdraad zich niet beperken tot adviezen binnen zijn bevoegdheid, maar kunnen er even goed thema’s aangesneden worden die ruimer zijn dan de culturele materies. Naast vergaderen en adviseren organiseert de jeugdraad activiteiten (vorming, fuiven, ontspanning … ).

Animator bij Jeugddienst

Ben jij minstens 16 jaar? Hou je van werken met kinderen en jongeren? Ben je creatief? Toevallig op zoek naar nieuwe uitdagingen en sociale contacten? Dan zijn wij op zoek naar jou! De jeugddienst organiseert veel activiteiten voor kinderen en jongeren en zijn daarvoor op zoek naar gemotoveerde animatoren. Ben je overtuigd en wil je meer info? Neem dan contact op via jeugddienst@dendermonde.be of 052 21 20 93