Kind en Gezin

Inloopmoment voor ouders op het consultatiebureau van de Kroonveldlaan. Je kan langskomen voor meten of wegen, een nieuwe afspraak, of een vraag (groot of klein). De regioverpleegkundige helpt je hiermee verder.

K&G lijn 078/ 150 100 woensdag van 10 tot 12u
info@kindengezin.be

Kind en Gezin

Onze maatschappij kent een grote diversiteit aan gezinnen en wij willen ons aanpassen naar wat zij verwachten van onze dienstverlening. De medische preventie ligt voor elk kind vast, maar de rest van de dienstverlening organiseren we meer op maat. Ouders kunnen aansluiten bij een waaier van activiteiten. Sommige ouders hebben liever een extra huisbezoek of een inloopmoment, andere ouders willen contact via sociale media, en nog anderen houden ervan om in groep samen te komen rond een thema. Om nog beter aan te sluiten op deze vragen worden er, in samenspraak met de ouders, lokale activiteiten uitgewerkt. Ouders zijn vrij om hier aan deel te nemen.

Verder bieden we ook heel wat informatie via:
• Brochures die de regioverpleegkundige uitdeelt of een ouder kan bekijken/bestellen op onze website.
• De website over thema’s als voeding en beweging, veiligheid, ontwikkeling, opvoeding, verzorging, gezondheid en vaccineren en kinderopvang.
• Nieuwsbrieven ‘Zwangerschap’ en ‘Van baby tot kleuter’
• Facebook (www.facebook.com/kindengezin) en Twitter (@kindengezin).
• De Kind en Gezin-Lijn

www.kindengezin.be
K&G lijn 078/ 150 100
info@kindengezin.be

Kind en Gezin

Kennismakingsbezoek: tijdens de eerste dagen na de geboorte brengt de regioverpleegkundige jou en je kindje een bezoek in de kraamkliniek of bij je thuis. Ze vertelt wat Kind en Gezin doet, luistert naar al je vragen en ervaringen en geeft advies op maat. Ze maakt een dossier aan voor je kind. Je krijgt dan ook het Kindboekje. Ben je polyklinisch of thuis bevallen en ben je nog niet gecontacteerd voor een afspraak? Aarzel dan niet om te bellen naar de Kind en Gezin-Lijn (078/150 100) voor een afspraak.

K&G lijn 078/ 150 100 werkdagen van 8 tot 20u
info@kindengezin.be

Kind en Gezin

Huisbezoeken: tijdens elk contact maakt Kind en Gezin tijd voor wat je wil bespreken. Dit kan gaan over de voeding, gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van je baby en over hoe je je als ouder voelt, maar ook over hulp, moeilijke financiële omstandigheden,.. Tijdens de eerste maanden na de geboorte brengt onze verpleegkundige minimaal 1 huisbezoek. Ze kan het met jou hebben over: de ervaringen als ouder en de veranderde partnerrelatie, het leren kennen van je eigen kind, observeren en signalen herkennen, de groei van je kind, hoe je met je kind kan omgaan als het allemaal wat teveel voor je wordt, hoe je je baby veilig te slapen legt, de mogelijke ondersteuning door een vroedvrouw of andere partners,..

Je krijgt informatie over het volgende contactmoment, bijvoorbeeld de gehoortest. Om samen te zoeken naar het geschikte ondersteuningsaanbod op maat en om onderzoeksgegevens te verzamelen, stelt je verpleegkundige je ook vragen over: de voeding, de gezondheid van je kind, de taal die met je kind besproken wordt.

Alle belangrijke gegevens worden genoteerd in het “Kindboekje” en je dossier. Je kan het Kindboekje zelf verder aanvullen en er de vragen noteren die je het voor je volgende afspraak. Een extra afspraak is altijd mogelijk, bv. als je een vraag hebt over de opvoeding, als we je kindje nog een keer willen zien voor medische opvolging, enz…

K&G lijn 078/ 150 100 werkdagen van 8 tot 20u
info@kindengezin.be

Kind en Gezin

Wie zwanger is, gaat een bijzondere periode tegemoet.
Een periode van koestering, ontdekking, verandering, maar ook af en toe van twijfel of onzekerheid. Dat is zo voor een toekomstige mama, maar evengoed voor haar partner. Op de website van Kind en Gezin kan je terecht voor informatie over zwangerschap en bevalling, inschrijving zwangerschapsnieuwsbrief, babyuitzet,…

www.kindengezin.be 24/24
K&G lijn 078/ 150 100
info@kindengezin.be

Kind en Gezin

Reeds tijdens de zwangerschap kan er een huisbezoek gebracht worden door
K&G. Vragen rond de zwangerschap worden beantwoord en de komst van de baby wordt samen voorbereid.

K&G lijn 078/ 150 100 werkdagen van 8 tot 20u
info@kindengezin.be

Vrij CLB Waas en Dender

In het kader van het M-decreet kunnen leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vanaf 1 september 2015 zowel terecht in het gewoon onderwijs (inclusie) als in het buitengewoon onderwijs. Een leerling kan enkel naar het buitengewoon onderwijs met een verslag van het CLB. Voor GON-begeleiding geeft het CLB een gemotiveerd verslag. Geen enkele andere instantie kan deze verslagen afleveren!

Vrij CLB Waas en Dender

In Vlaanderen bieden honderden organisaties jeugdhulp aan met elk hun eigen opdracht. De verschillende vormen van hulpverlening is een rijkdom, maar dit maakt het niet altijd gemakkelijk om te vinden wat je zoekt.

Het decreet integrale jeugdhulp heeft als doel het zoeken naar hulpverlening meer overzichtelijk te maken voor kinderen, jongeren en hun ouders. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp en niet-rechtsreeks (Schema Jeugdhulplandschap).

Minderjarigen mogen zich bovendien in alle contacten met hulpverleners ook laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Dit is een persoon die men vertrouwt en waar men zich goed bij voelt. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden waaraan deze vertrouwenspersoon moet voldoen.

 

De Tondeldoos vzw – magazijn

In ons magazijn zamelen wij tweedehands kledij, schoenen, schoolmateriaal, speelgoed, kleine huisraad, klein elektrisch materiaal, kindermeubilair, babygerief,… in. Onze gezinnen kunnen dit tijdens de openingsuren gratis komen afhalen.

Contactgegevens:
Briel 17 loods 5, 9200 Baasrode

Openingsuren:
Maandag: 10u – 12u en 13u – 15u
Woensdag: 10u – 12u en 13u – 15u
Vrijdag: 9u – 12u
1ste zaterdag van de maand: 13u – 16 u