Kind en Gezin

De kleuterschool is een nieuwe ervaring voor elk kind. Zijn kijk op de wereld wordt verruimd en het krijgt nieuwe kansen om zich te ontwikkelen. Zowel voor ouders als voor een kind is de eerste schooldag een grote en spannende belevenis. Lees je hier graag meer over? Ga dan zeker eens kijken op onze website.

K&G lijn 078/ 150 100 werkdagen van 8 tot 20u
info@kindengezin.be

Vrij CLB Waas en Dender

Het CLB werkt mee aan de ondersteuning van scholen om ALLE leerlingen zoveel mogelijk kansen te bieden.

Hierbij heeft men bijzondere aandacht voor leerlingen die in hun leerproces en ontwikkeling bedreigd worden omwille van hun sociale achtergrond en leefomgeving.

Als CLB zijn wij actief in verschillende Lokale Overleg Platforms (LOP) waar mensen uit het onderwijs en hulpverlening samen nadenken over hoe ongelijkheid kan worden verminderd.

 

Dienst onderwijs

Heb je vragen over het secundair onderwijs, dan kan je steeds bij de dienst onderwijs terecht.

Dienst onderwijs

Heb je vragen over de lagere school of ben je op zoek naar een lagere school. Dan kan je steeds terecht op de dienst onderwijs.

Dienst onderwijs

Ben je op zoek naar een kleuterschool voor je kind of heb je vragen? Je kan steeds terecht bij de dienst onderwijs.

Vrij CLB

Als je vragen hebt of je zorgen maakt over de manier waarop je leert, ga je best praten met je leerkracht(en). Leren studeren doe je in de eerste plaats op school. Je leerkrachten leren je dag na dag hoe je op een goede manier met de leerstof kan omgaan.
Je kan natuurlijk ook steeds contact opnemen met je CLB. Als er problemen zijn, helpen we je uitzoeken wat er aan de hand is. We praten met jou en, als je dat goed vindt, ook met je ouders en je leerkrachten.

Vrij CLB

Stel: je weet niet goed wat je wil doen of je weet niet goed wat je mogelijkheden zijn. Kom dan zeker langs.
Bij het CLB hebben we informatie over alle mogelijke studierichtingen en beroepsopleidingen of over welke richtingen op elkaar kunnen volgen en wat je er later mee kan doen. Als dat nodig is, zoeken we samen naar wat je graag doet en wat je goed kan. Om dat te doen hebben we allerlei hulpmiddelen. Let wel: wij maken geen keuze. Wel helpen we je om zelf een keuze te kunnen maken. Aarzel dus niet om contact op te nemen!
Alle informatie over mogelijke richtingen hebben we samengezet op:

Vrij CLB Waas en Dender

Vanuit het CLB streven we ernaar dat elke leerling de schoolloopbaan kan doorlopen die de meeste kansen biedt. Als je op zoek bent naar een goede school, studierichting of job kan het CLB je hierin begeleiden.

We zorgen voor neutrale en volledige informatie en dit zowel voor leerlingen, ouders als voor leerkrachten.

Leerlingen kunnen individueel aan de slag via de VCLB-keuzewerkboeken.
Wanneer je meer individuele begeleiding of advies nodig hebt, kan je hiervoor terecht bij onze CLB-medewerkers.

Tvork

Het computerlokaal in het Sociaal Restaurant is voor iedereen gratis toegankelijk. Tijdens de openingsuren is er een verantwoordelijke aanwezig. Bij de verantwoordelijke kunt u terecht voor vragen of advies. Tenzij er wachtenden zijn, is er geen tijdsbeperking.

Leren en studeren bij Vrij CLB Waas en Dender

Bij vragen rond ontwikkeling van het leren kan je bij het CLB terecht. Dit kan onder andere gaan over:
Het leren van specifieke vaardigheden en kennis bv. tekenen, lezen, rekenen, vreemde talen,…
Het leren van een algemene leerhouding
Het zelfstandig leren
De ontwikkeling van fijne en grove motoriek of ruimtelijk inzicht
In overleg met de leerling, ouders en de school gaan we op zoek naar verklaringen en oplossingen.
Indien nodig kan diagnostisch onderzoek gevoerd worden of is er een doorverwijzing naar externe diensten.