Kind en Gezin

Onze maatschappij kent een grote diversiteit aan gezinnen en wij willen ons aanpassen naar wat zij verwachten van onze dienstverlening. De medische preventie ligt voor elk kind vast, maar de rest van de dienstverlening organiseren we meer op maat. Ouders kunnen aansluiten bij een waaier van activiteiten. Sommige ouders hebben liever een extra huisbezoek of een inloopmoment, andere ouders willen contact via sociale media, en nog anderen houden ervan om in groep samen te komen rond een thema. Om nog beter aan te sluiten op deze vragen worden er, in samenspraak met de ouders, lokale activiteiten uitgewerkt. Ouders zijn vrij om hier aan deel te nemen.

Verder bieden we ook heel wat informatie via:
• Brochures die de regioverpleegkundige uitdeelt of een ouder kan bekijken/bestellen op onze website.
• De website over thema’s als voeding en beweging, veiligheid, ontwikkeling, opvoeding, verzorging, gezondheid en vaccineren en kinderopvang.
• Nieuwsbrieven ‘Zwangerschap’ en ‘Van baby tot kleuter’
• Facebook (www.facebook.com/kindengezin) en Twitter (@kindengezin).
• De Kind en Gezin-Lijn

www.kindengezin.be
K&G lijn 078/ 150 100
info@kindengezin.be

Kind en Gezin

Een kind opvoeden is boeiend, maar best ook vermoeiend. Het is een hele weg waarbij ouders en begeleiders het kind stimuleren, sturen en steunen. Dag in, dag uit ontdekt een kind meer en gaat het een stapje verder. Voor opvoeders een pracht van een uitdaging. Vragen over opvoeden? Ga naar onze website voor tips. Ouders met kinderen tot drie jaar kunnen met hun eigen verhaal en vragen over opvoeding terecht op het spreekuur opvoedingsondersteuning. Je kan je situatie bespreken met een medewerker van Kind en Gezin die geschoold  is in pedagogisch advies. Dit kan in één gesprek of in enkele gesprekken van ongeveer een uur. Hij of zij kan samen met jou op zoek gaan en kan je vast op weg helpen. Zo’n spreekuur kan een hele hulp zijn.

regiohuis.dendermonde@kindengezin.be alle werkdagen tijdens de kantooruren
K&G lijn 078/ 150 100 werkdagen van 8 tot 20u
info@kindengezin.be

Kind en Gezin

Huisbezoeken: tijdens elk contact maakt Kind en Gezin tijd voor wat je wil bespreken. Dit kan gaan over de voeding, gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van je baby en over hoe je je als ouder voelt, maar ook over hulp, moeilijke financiële omstandigheden,.. Tijdens de eerste maanden na de geboorte brengt onze verpleegkundige minimaal 1 huisbezoek. Ze kan het met jou hebben over: de ervaringen als ouder en de veranderde partnerrelatie, het leren kennen van je eigen kind, observeren en signalen herkennen, de groei van je kind, hoe je met je kind kan omgaan als het allemaal wat teveel voor je wordt, hoe je je baby veilig te slapen legt, de mogelijke ondersteuning door een vroedvrouw of andere partners,..

Je krijgt informatie over het volgende contactmoment, bijvoorbeeld de gehoortest. Om samen te zoeken naar het geschikte ondersteuningsaanbod op maat en om onderzoeksgegevens te verzamelen, stelt je verpleegkundige je ook vragen over: de voeding, de gezondheid van je kind, de taal die met je kind besproken wordt.

Alle belangrijke gegevens worden genoteerd in het “Kindboekje” en je dossier. Je kan het Kindboekje zelf verder aanvullen en er de vragen noteren die je het voor je volgende afspraak. Een extra afspraak is altijd mogelijk, bv. als je een vraag hebt over de opvoeding, als we je kindje nog een keer willen zien voor medische opvolging, enz…

K&G lijn 078/ 150 100 werkdagen van 8 tot 20u
info@kindengezin.be

Kind en Gezin

Wie ouder wordt, krijgt een nieuwe rol. Er wordt van ouders verwacht dat ze samen voor hun kind gaan zorgen: veiligheid bieden, dingen aanleren, ondersteunen in de ontwikkeling,….

Wil je hier meer over weten? Ga eens grasduinen op onze website.

www.kindengezin.be 24/24
K&G lijn 078/ 150 100
info@kindengezin.be

Opvoedingspunt OpvoedenSamen

Heeft u nood aan een neutrale gesprekspartner? Iemand die samen met u nadenkt over de opvoeding van uw kind(eren)? We luisteren naar u, uw vraag staat centraal. Samen gaan we op zoek naar een passende oplossing, waar u zich goed bij voelt. Dit kan in één of meerdere gesprekken, afhankelijk van uw vraag.

Gezinsbond

De Gezinsbond wil ouders ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen. We hebben aandacht voor de ouder-kind relatie in alle gezinsvormen. Door een zo breed mogelijk aanbod over opvoeding te voorzien hopen we dat elke ouder antwoorden kan vinden op de vragen die hij of zij heeft.

Wil je graag iets lezen over opvoeding of een avond over een opvoedthema meemaken? Klik dan verder op onderstaande links.

Meer info? Dienst sociaal-cultureel werk: opvoeden@gezinsbond.be of  02-507.89.44

Kind & Gezin

Er is nog meer…

-Brochures die de regioverpleegkundige uitdeelt of een ouder kan bekijken/bestellen op onze website.

-De website over thema’s als voeding en beweging, veiligheid, ontwikkeling, opvoeding, verzorging, gezondheid en vaccineren en kinderopvang.

-Nieuwsbrieven ‘Zwangerschap’ en ‘Van baby tot kleuter’ * Facebook (www.facebook.com/kindengezin) en Twitter (@kindengezin).

-Spreekuren opvoedingsondersteuning worden georganiseerd voor ouders met vragen over opvoeding. Je kan de situatie bespreken met een medewerker van Kind en Gezin die geschoold is in pedagogisch advies.

 

We hebben een grote diversiteit aan gezinnen en wij willen ons aanpassen naar wat zij verwachten van onze dienstverlening. De medische preventie ligt voor elk kind vast, maar de rest van de dienstverlening organiseren we meer op maat. Ouders kunnen aansluiten bij een waaier van activiteiten. Sommige ouders hebben liever een extra huisbezoek of een inloopmoment, andere ouders willen contact via sociale media, en nog anderen houden ervan om in groep samen te komen rond een thema. Om nog beter aan te sluiten op deze vragen worden er, in samenspraak met de ouders, lokale activiteiten uitgewerkt. Ouders zijn vrij om hier aan deel te nemen.