Boekvoorstelling ‘Als je nest niet veilig is’ 📖

Auteur Ann Audenaert getuigt over de impact van familiaal geweld op het kind.

Kleine Ann groeide in een onveilig nest op. Haar ouders waren veel te jong toen ze kleine Ann kregen, konden niet met elkaar omgaan en kleine Ann was te vaak getuige van het lichamelijk geweld dat haar vader op haar moeder pleegde. Wat doet dit met een kind en welk effect heeft dit alles op het verdere leven van dit kind? Het effect van intrafamiliaal geweld op een kind is verwoestend en bepaalt het verdere levenstraject waar veel risico’s op de loer liggen.

In dit boek geeft grote Ann, de auteur, aan de hand van herinneringen weer in welke context ze opgroeide en moest overleven. Sommige buitenstaanders wisten wat er in het gezin gebeurde, maar besloten de andere kant op de kijken. Door dit boek te schrijven wil ze de ogen openen van slachtoffers, plegers, hulpverleners, justitie, maar ook van vrienden, familieleden of buren van deze kinderen. Door sneller, efficiënter en bewuster in te grijpen, kan bij veel van deze kinderen de vicieuze cirkel doorbroken worden, zodat ook zij recht op leven krijgen in plaats van de plicht op overleven.

📅 Wanneer?

Zondag 26 mei 2024 om 16 uur.

Tijdens het Gezinsfestival ’10 jaar Huis van het Kind Dendermonde’.

🗺 Waar?

Huis van het Kind Dendermonde. Campus De Kroon, Kroonveldlaan 40.

💶 Prijs?

Inkom Gezinsfestival is €1 per persoon. 

Inschrijven?

Bevestig jouw aanwezigheid op de boekvoorstelling via deze link.

Leeftijdsgroepen:

Terug