Pleegzorg

In Vlaanderen wonen meer dan 8 000 kinderen, jongeren en volwassenen met een beperking, in meer dan 6 500 pleeggezinnen. Toch blijft de vraag toenemen, en zijn er nog steeds heel wat kinderen op zoek naar een warm nest. Pleeggezinnen geven hen een nieuwe thuis om zichzelf te kunnen zijn, om op te kunnen groeien, en om zich verder te ontplooien.

 

Oproep: pleeggezinnen

Soms kunnen kinderen voor korte of lange tijd niet thuis wonen. Dat kan om allerlei redenen zijn dat hun ouders niet voor hen kunnen zorgen. Pleeggezinnen geven hen een nieuwe thuis en een kans om te groeien richting toekomst.

Pleegzorg kent vele vormen. De duur van het verblijf is variabel. Sommige pleegkinderen wonen een lange tijd bij hun pleeggezin, andere enkele weken of 1 weekend per maand.

In principe kan iedereen, die in staat is een kind, jongere of volwassene een stabiel en veilig leefklimaat te bieden, pleegouder worden.

Interesse?

Wat doet Dendermonde?

In Dendermonde zorgen 82 pleeggezinnen voor 100 pleegkinderen en 4 pleeggasten. Dat is al heel wat maar tegelijk blijft de nood hoog.

In eerste instantie maken we pleegzorg op een laagdrempelige manier bekend in onze stad door informatie te delen, pleegzorgacties te promoten en wervingscampagnes te ondersteunen. Op die manier hopen we nieuwe pleeggezinnen aan te trekken.

Meer info?