Missie

De Kroon is een samenwerkingsverband tussen diverse welzijnsorganisaties op verschillende locaties binnen Dendermonde, met een antennepunt  aan de Kroonveldlaan. Zo is de Kroon bereikbaar en toegankelijk voor iedereen.

De kroon staat bovenop alle partners binnen dit samenwerkingsverband, als verbindend element, dat de banden versterkt. Op die manier wil De Kroon tegemoet komen aan de noden van kinderen, jongeren en ouders op vlak van preventieve gezinsondersteuning, opvoedingsondersteuning en sociale cohesie.

De Kroon bouwt samen met ouders, kinderen en organisaties aan een omgeving waarin iedereen zich goed voelt en het veilig is om op te groeien en te ontwikkelen. De Kroon is een ontmoetingsplaats voor ouders, kinderen en jongeren die in Dendermonde wonen, werken en school lopen.