12-16 jaar

Vrijwilliger bij De Tondeldoos vzw

De Tondeldoos wil de strijd aangaan tegen armoede en sociale uitsluiting. Hierbij staat het kind centraal. Wij zijn actief in de stad Dendermonde, inclusief de 7 fusiegemeenten. Onze doelgroep zijn de kinderen binnen kansarme gezinnen. Natuurlijk is een kind onlosmakelijk verbonden met het gezin waarin het opgroeit. Als een gevolg hiervan is de focus eveneens gericht op deze, soms jonge, gezinnen.
Wij gaan in tegen de groeiende individualisering, de vereenzaming en de sociale achterstelling in onze samenleving. Samen met de ouders zoeken we naar oplossingen voor sociale en financiële problemen. Ons ultieme doel is optimale ontplooiingskansen geven aan kinderen in verdoken armoede. Wij proberen op essentiële kritieke momenten de balans positief te laten overhellen. De Tondeldoos wil meer dan financiële steun geven en zet in op de totale ontplooiing van het kind.