3-6 jaar

De Katrol voor studie- en gezinsondersteuning

In de strijd tegen kinderarmoede startte het lokaal bestuur begin 2021 met een nieuw project rond studie- en gezinsondersteuning. Via ‘De Katrol’ worden kwetsbare gezinnen ondersteund in hun thuisomgeving.

Studenten uit het hoger onderwijs (sociaal werk, orthopedagogie …) kunnen stage lopen bij De Katrol en voorzien de ondersteuningsmomenten bij de gezinnen thuis. Eén traject duurt minimum 16 uur, tweemaal een uur per week. Tijdens deze momenten dient er minstens één ouder aanwezig te zijn.

We trachten met De Katrol preventief te werken en kansarme gezinnen kansrijker te maken. Door aanwezig te zijn in het gezin proberen we noden en signalen op te vangen om langs deze weg versterkend te gaan werken. Op het tempo van het gezin willen we hen laten kennismaken met onderwijs en ouderbetrokkenheid creëren om zo gezinnen te gaan versterken op vlak van verschillende levensdomeinen. De essentie van het project omvat dus veel meer dan alleen huistaakbegeleiding.

De ankerfiguur (coördinator kinderarmoede) is de duurzame vertrouwenspersoon van de gezinnen en begeleidt daarnaast de studenten die voor de effectieve ondersteuningsmomenten zorgen.

VOOR WIE?

De Katrol richt zicht tot kwetsbare gezinnen die in Dendermonde wonen en waarvan minimum één kind in de derde kleuterklas, eerste of tweede leerjaar naar school gaat. Het gezin zelf moet gemotiveerd zijn om in een traject te stappen.

HOE AANVRAGEN?

Een aanmelding gebeurt door het gezin zelf of door de aanmelder van het gezin. Zowel welzijnspartners als onderwijspartners kunnen gezinnen aanmelden in samenspraak met het gezin. Download het onderstaand aanvraagformulier, vul het in en bezorg het aan dekatrol@dendermonde.be.

Vervolgens zal de ankerfiguur van het project via een huisbezoek kennismaken met het gezin en nagaan of het gezin al dan niet in aanmerking komt voor het project.

Meer info?

Wies Dierickx, ankerfiguur De Katrol Dendermonde
dekatrol@dendermonde.be – 052-37 85 11

Vrij CLB

Als je vragen hebt of je zorgen maakt over de manier waarop je leert, ga je best praten met je leerkracht(en). Leren studeren doe je in de eerste plaats op school. Je leerkrachten leren je dag na dag hoe je op een goede manier met de leerstof kan omgaan.
Je kan natuurlijk ook steeds contact opnemen met je CLB. Als er problemen zijn, helpen we je uitzoeken wat er aan de hand is. We praten met jou en, als je dat goed vindt, ook met je ouders en je leerkrachten.

Openingsuren
Alle werkdagen van 8.30 - 12.00 u en van 13.00 - 16.30 u.
Een dag open tot 18.30 u.

Het Centrum is gesloten tijdens:
- de paasvakantie
- van 15 juli tot en met 15 augustus
- tijdens de kerstvakantie met uitzondering van 2 dagen (zie website)

Leren en studeren bij Vrij CLB Waas en Dender

Bij vragen rond ontwikkeling van het leren kan je bij het CLB terecht. Dit kan onder andere gaan over:
Het leren van specifieke vaardigheden en kennis bv. tekenen, lezen, rekenen, vreemde talen,…
Het leren van een algemene leerhouding
Het zelfstandig leren
De ontwikkeling van fijne en grove motoriek of ruimtelijk inzicht
In overleg met de leerling, ouders en de school gaan we op zoek naar verklaringen en oplossingen.
Indien nodig kan diagnostisch onderzoek gevoerd worden of is er een doorverwijzing naar externe diensten.

Openingsuren
Alle werkdagen van 8.30 - 12.00 u en van 13.00 - 16.30 u.
Een dag open tot 18.30 u.

Het Centrum is gesloten tijdens:
- de paasvakantie
- van 15 juli tot en met 15 augustus
- tijdens de kerstvakantie met uitzondering van 2 dagen (zie website)