Kindje op komst/0-3 jaar

Vrij CLB

Als je vragen hebt of je zorgen maakt over de manier waarop je leert, ga je best praten met je leerkracht(en). Leren studeren doe je in de eerste plaats op school. Je leerkrachten leren je dag na dag hoe je op een goede manier met de leerstof kan omgaan.
Je kan natuurlijk ook steeds contact opnemen met je CLB. Als er problemen zijn, helpen we je uitzoeken wat er aan de hand is. We praten met jou en, als je dat goed vindt, ook met je ouders en je leerkrachten.

Openingsuren
Alle werkdagen van 8.30 - 12.00 u en van 13.00 - 16.30 u.
Een dag open tot 18.30 u.

Het Centrum is gesloten tijdens:
- de paasvakantie
- van 15 juli tot en met 15 augustus
- tijdens de kerstvakantie met uitzondering van 2 dagen (zie website)

Leren en studeren bij Vrij CLB Waas en Dender

Bij vragen rond ontwikkeling van het leren kan je bij het CLB terecht. Dit kan onder andere gaan over:
Het leren van specifieke vaardigheden en kennis bv. tekenen, lezen, rekenen, vreemde talen,…
Het leren van een algemene leerhouding
Het zelfstandig leren
De ontwikkeling van fijne en grove motoriek of ruimtelijk inzicht
In overleg met de leerling, ouders en de school gaan we op zoek naar verklaringen en oplossingen.
Indien nodig kan diagnostisch onderzoek gevoerd worden of is er een doorverwijzing naar externe diensten.

Openingsuren
Alle werkdagen van 8.30 - 12.00 u en van 13.00 - 16.30 u.
Een dag open tot 18.30 u.

Het Centrum is gesloten tijdens:
- de paasvakantie
- van 15 juli tot en met 15 augustus
- tijdens de kerstvakantie met uitzondering van 2 dagen (zie website)