Agentschap voor integratie en inburgering

Agentschap Integratie en Inburgering. We organiseren een inburgeringsprogramma voor nieuwkomers en andere personen van buitenlandse afkomst. We geven informatie over cursussen NT2 en oefenkansen Nederlands in hun omgeving. Sociale tolken ter beschikking te stellen van overheden, hulpverleners en voorzieningen.

Terug