Blijdorp

Blijdorp wil een net van voorzieningen uitbouwen voor kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke en eventueel bijkomende sensorische, motorische of emotionele beperking in de regio van Dendermonde. We willen hun hele leven optimaal beantwoorden aan hun individuele zorgvraag.

Wij stellen de kwaliteit van leven en het geluk van de gebruiker centraal
wij streven naar:

  • ouders/familie/vertegenwoordigers zijn gelijkwaardige partners in de zorg
  • professioneel geëngageerde medewerkers zijn essentieel
  • wij zijn een dynamische, pluralistische organisatie die kwaliteitsgericht en vraaggestuurd werkt
  • we profileren Blijdorp binnen een zorglandschap met diverse partners
  • we werken actief en proactief in relatie tot de overheid

Openingsuren
Maandag tot vrijdag van 9.10 - 16.00 u.
Woensdag van 9.10 - 12.45 u.

Terug