CAR Buggenhout

Centrum voor Ambulante Revalidatie (CAR) Buggenhout biedt multidisciplinaire diagnostiek en behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen met beperkingen in het dagelijkse leven.

Meer bepaald gaat het over belemmeringen gebonden aan problemen zoals: ADHD, autisme, gedrag- en emotionele problemen, complexe leer- en taalstoornissen, motorische stoornissen, verstandelijke beperking, gehoorstoornissen en niet-aangeboren hersenletsel.

De overgrote meerderheid van onze cliënten zijn kinderen tussen 1 en 12 jaar. Via onze ambulante, multidisciplinaire en intensieve hulpverlening willen wij deze kinderen alle (ontwikkelings)kansen bieden om zo goed mogelijk te functioneren thuis, op school en in de bredere omgeving. Ons doel is tevens om de omgeving van de kinderen sterker te maken in het begrijpen van de specifieke noden, het aanpakken daarvan en het ondersteunen van de sterke kanten.

Ons team van hulpverleners bestaat uit logopedisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, audiologen, psychologen, psychologisch assistenten en artsen (kinder- en jeugdpsychiater, neurologe, NKO-arts).

Patiënten kunnen enkel op verwijzing door een arts (bv. huisarts, CLB-arts, specialist) bij ons terecht. De problematiek moet tevens van die aard zijn dat multidisciplinaire hulpverlening noodzakelijk is.

 We zijn gevestigd in Buggenhout, maar toegankelijk voor een ruimere regio waaronder Dendermonde.

Openingsuren
REVALIDATIECENTRUM BUGGENHOUT is open van maandag tot vrijdag van 8.30 - 18.00 u.

Terug