De Katrol voor studie- en gezinsondersteuning

In de strijd tegen kinderarmoede startte het lokaal bestuur begin 2021 met een nieuw project rond studie- en gezinsondersteuning. Via ‘De Katrol’ worden kwetsbare gezinnen ondersteund in hun thuisomgeving. 

Studenten uit het hoger onderwijs (sociaal werk, orthopedagogie …) kunnen stage lopen bij De Katrol en voorzien de ondersteuningsmomenten bij de gezinnen thuis. Eén traject duurt minimum 16 uur, tweemaal een uur per week. Tijdens deze momenten dient er minstens één ouder aanwezig te zijn.

We trachten met De Katrol preventief te werken en kansarme gezinnen kansrijker te maken. Door aanwezig te zijn in het gezin proberen we noden en signalen op te vangen om langs deze weg versterkend te gaan werken. Op het tempo van het gezin willen we hen laten kennismaken met onderwijs en ouderbetrokkenheid creëren om zo gezinnen te gaan versterken op vlak van verschillende levensdomeinen. De essentie van het project omvat dus veel meer dan alleen huistaakbegeleiding.

De ankerfiguur (coördinator kinderarmoede) is de duurzame vertrouwenspersoon van de gezinnen en begeleidt daarnaast de studenten die voor de effectieve ondersteuningsmomenten zorgen.

Voor wie?

De Katrol richt zicht tot kwetsbare gezinnen die in Dendermonde wonen en waarvan minimum één kind in de derde kleuterklas, eerste of tweede leerjaar naar school gaat. Het gezin zelf moet gemotiveerd zijn om in een traject te stappen.

Hoe aanvragen?

Een aanmelding gebeurt door het gezin zelf of door de aanmelder van het gezin. Zowel welzijnspartners als onderwijspartners kunnen gezinnen aanmelden in samenspraak met het gezin. Download het onderstaand aanvraagformulier, vul het in en bezorg het aan dekatrol@dendermonde.be.

Vervolgens zal de ankerfiguur van het project via een huisbezoek kennismaken met het gezin en nagaan of het gezin al dan niet in aanmerking komt voor het project.

Meer info?

Wies Dierickx, ankerfiguur De Katrol Dendermonde
dekatrol@dendermonde.be – 052-37 85 11

Terug