De Kraamkaravaan

VOOR WIE ZIJN WE ER?
• zwangere vrouwen en kersverse ouders
• professionelen en studenten
• betrokken overheden

WAT BIEDEN WIJ?
Een informatiecentrum waar je terecht kan voor een persoonlijk en deskundig antwoord op al je vragen omtrent zwangerschap, geboorte en kraamperiode.

Een doorverwijspunt als je op zoek bent naar het juiste adres van vroedvrouw, kraamzorgdienst, kinesist, andere hulpverleners… maar ook van een cursus zwangerschapszwemmen, yoga, herbruikbare luiers, … en nog veel meer.

Een documentatiecentrum voor professionelen waar je boeken, tijdschriften, DVD’s en folders vindt (zie bib).

Een uitleendienst voor professionelen met draag- en inbakerdoeken, zitballen, baarkruk… voor de ouders (zie uitleendienst)en didactisch materiaal ter ondersteuning van lessen voor professionelen/studenten.

Vormingen voor studenten secundair onderwijs over anticonceptie, seksualiteit, zwangerschap, … en bijscholingen voor professionelen.

Terug