Kind & Gezin

Kind en Gezin wil, samen met zijn partners, voor elk kind, waar en hoe het ook geboren is of opgroeit, zo veel mogelijk kansen creëren. Kind en Gezin is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het heeft als opdracht om actief bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen door dienstverlening op de beleidsvelden preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie. Kind en Gezin is er voor alle kinderen, dus ook voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben.

Openingsuren
K&G-lijn van 8.00 - 20.00 u., iedere werkdag.
Of surf naar www.kindengezin.be.
Of stuur een mailtje naar info@kindengezin.be.
Openingsuren CB Kroonveldlaan 40 A, 9200 Dendermonde:
maandag 13.15 - 16.15 u.
woensdag 17.00 - 20.00 u.
donderdag 13.00 - 16.00 u.

Terug