Landelijke Kinderopvang – dienst voor Opvanggezinnen zorgregio Berlare-Dendermonde

De ouders betalen een financiële bijdrage volgens hun inkomen. Voor gezinslast wordt een vermindering op de bijdrage toegepast. De kosten voor de opvang van kinderen tot 12 jaar zijn fiscaal aftrekbaar.

Terug