RWOD

Het Regionaal Welzijnsoverleg arrondissement Dendermonde vzw, bevordert de samenwerking tussen de verschillende actoren binnen de welzijns- en gezondheidssectoren, met de bedoeling de kwaliteit van de dienstverlening te optimaliseren.

Het Regionaal Welzijnsoverleg signaliseert knelpunten met als doel wederzijdse communicatie te bevorderen en de samenwerking te stimuleren.

Het Regionaal Welzijnsoverleg zorgt voor informatiedeling: website, nieuwsbrief, vormingen.

Contactgegevens:
Marleen Stautemans, coördinator.

Terug