Stedelijke adviesraad LOK

Als stedelijke adviesraad wil het LOKO (Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning) de thema’s kinderopvang en opvoedingsondersteuning op de kaart zetten in Dendermonde. In de adviesraad zetelen zowel aanbieders van kinderopvang als gebruikers, aangevuld met organisaties die naar een aanbod hebben naar ouders en/of gezinnen. Prioritaire doelstellingen zijn:

  1. nood aan opvang
  2. inspraak en samenwerking
  3. drempelverlaging.

De adviesraad komt 2 keer per jaar samen.

Heb je een mening over de kinderopvang, de voor- en naschoolse of vakantieopvang van jouw kind? Wil je mee nadenken over het kinderopvangbeleid? Stel je dan kandidaat voor het LOK, Lokaal Overleg Kinderopvang! Kandidatuur indienen kan tot 24 april via lok@dendermonde.be.

Terug