Brugfigurenwerking basisonderwijs

In de strijd tegen kinderarmoede startte stad Dendermonde samen met Groep INTRO het brugfigurenproject op. Sinds januari 2021 zijn er 3 brugfiguren actief voor de Dendermondse basisscholen. Deze brugfiguren zijn neutrale vertrouwenspersonen die de brug bouwen tussen gezinnen, onderwijs, welzijnspartners en de buurt. Deze personen zijn er voor elk gezin, met specifieke aandacht voor de meest kwetsbaren in functie van het welzijn van het kind.

Stad Dendermonde ging een samenwerking aan met Groep INTRO wat resulteerde in 3 halftijdse brugfiguren. De werkgroep kinderarmoede van Huis van het Kind bekeek samen met de verschillende onderwijsnetten in welke vestigingen er een brugfiguur aan de slag kon gaan: BS Atheneum, Oscar Romerocollege Pater De Smetlaan, Sas en het Het Laar, GBS Echo en De Toverboon.

Samen met deze scholen werken we rond 3 kernopdrachten:

  • het versterken van ouderbetrokkenheid en zelfredzaamheid
  • het stimuleren van samenwerking tussen lokale actoren
  • het bevorderen van ontmoetingskansen en sociale cohesie

We gaan met de scholen een engagementsverklaring aan en per school stellen we een jaaractieplan op.

De stedelijke coördinator kinderarmoede blijft het aanspreekpunt rond armoedeproblematieken voor alle andere Dendermondse scholen.

Meer info

Lotte Govaert, Groep INTRO

lotte.govaert@groepintro.be – 0473 52 54 56
Brugfiguur GBS Echo en De Toverboon

Marijke Maes, Groep INTRO

marijke.maes@groepintro.be – 0473 52 13 91
Brugfiguur Oscar Romerocollege Pater De Smetlaan, Sas en Het Laar

Kaoutar Aarras, Groep INTRO

kaoutar.aarras@groepintro.be – 0473 52 99 03
Brugfiguur BS Atheneum

20231011-Dendermonde-© Foto Geert De Rycke

Leeftijdsgroepen: 6-12 jaar

Terug