Brugfigurenwerking basisonderwijs

In de strijd tegen kinderarmoede startte het lokaal bestuur samen met Groep INTRO een nieuw project op. Sinds januari zijn er drie brugfiguren actief voor de Dendermondse basisscholen. Deze brugfiguren zijn neutrale vertrouwenspersonen die de brug bouwen tussen gezinnen, onderwijs, welzijnspartners en de buurt. Deze personen zijn er voor elk gezin, met specifieke aandacht voor de meest kwetsbaren in functie van het welzijn van het kind.

Het lokaal bestuur ging een samenwerking aan met Groep INTRO wat resulteerde in twee extra halftijdse brugfiguren. Vanuit de werkgroep kinderarmoede van Huis van het Kind ‘De Kroon’ werd samen met de basisscholen bekeken in welke vestigingen de brugfigurenwerking van start kon gaan. Uiteindelijk werd er gekozen voor de volgende schoolvestigingen: BS Atheneum, Oscar Romerocollege (Pater De Smetlaan en Pijnderslaan), GBS Echo en GBS De Toverboon.

Samen met deze scholen wordt er gewerkt rond drie kernopdrachten: het versterken van ouderbetrokkenheid en zelfredzaamheid, het stimuleren van samenwerking tussen lokale actoren en het bevorderen van ontmoetingskansen en sociale cohesie. Samen met de scholen wordt een engagementsverklaring aangegaan en wordt per school een jaaractieplan opgesteld.

De stedelijke coördinator kinderarmoede blijft brugfiguur voor buitengewoon basisonderwijs Oscar Romerocollege Het Laar en is ook het aanspreekpunt rond armoedeproblematieken voor alle andere Dendermondse scholen.

Meer info

Nele Van Snick, Groep INTRO – nele.vansnick@groepintro.be – 0473-53 43 86
Brugfiguur GBS Echo, GBS De Toverboon en Oscar Romerocollege Pijnderslaan

Kaoutar Aarras, Groep INTRO – kaoutar.aarras@groepintro.be – 0473-52 99 03
Brugfiguur BS Atheneum en Oscar Romerocollege Pater De Smetlaan

Wies Dierickx, coördinator kinderarmoede lokaal bestuur Dendermonde
wies.dierickx@dendermonde.be – 052-37 85 11
Brugfiguur Oscar Romerocollege Het Laar

Leeftijdsgroepen: 6-12 jaar

Terug