CGG De Drie Stromen

Kinderen en jongeren kunnen te kampen hebben met ernstige psychische klachten of psychiatrische stoornissen of risico lopen tot het ontwikkelen van deze stoornissen. Ook kunnen psychische moeilijkheden van kinderen hypothekeren. In deze gevallen kan het goed zijn om verdere hulp te zoeken bij uw huisarts, het CLB of een andere instantie. Zij kunnen u indien nodig doorverwijzen naar het CGG.

Leeftijdsgroepen: Kindje op komst/0-3 jaar, 3-6 jaar, 6-12 jaar, +16 jaar, 12-16 jaar

Terug