Gezinsbond

Ons sterk uitgebouwd netwerk kinderoppassers biedt gezinnen met jonge kinderen kans om ’s avonds, op woensdagnamiddag of tijdens weekend- of op vakantiedagen de zorg van hun kinderen even aan anderen over te laten. Zo krijgen ouders de kans zich te ontspannen, boodschappen te halen of sociale verplichtingen, zoals bv. oudercontact, na te komen.
Tarieven
Eén uurtarief     € 4,00/uur
Overnachting (22 tot 8 uur + ontbijt)  € 20,00
Minimumvergoeding (minder dan 2 uren) € 8,00
Daarnaast hebben ouders ook een prestatieboekje nodig. Dit boekje geldt voor vijf oppasbeurten en kost 7,50 euro. Het dekt de kosten voor de verzekering en voor de werking van de plaatselijke dienst.

Leeftijdsgroepen: Kindje op komst/0-3 jaar, 3-6 jaar, 6-12 jaar

Terug