Jeugddienst

Via de kindergemeenteraad gaan we elk jaar op zoek naar de mening van de lagere schoolkinderen.

In oktober worden in de lagere scholen de kindergemeenteraadsleden verkozen. Elke leerling van het vijfde en het zesde leerjaar kan zich hiervoor kandidaat stellen. Na een heuse verkiezingscampagne worden leerlingen gekozen om hun klas en school te vertegenwoordigen in de kindergemeenteraad.

Eind november vindt de installatiezitting plaats in het Stadhuis, net zoals bij de echte gemeenteraad. De verkozen kindergemeenteraadsleden leggen tegenover de burgemeester of schepen van jeugd hun eed af. Achteraf worden ze getrakteerd op een feestelijke receptie.

De kindergemeenteraad komt dan een vijftal keer samen om op een speelse manier rond een bepaald thema na te denken en te werken. Soms wordt er gewerkt in commissies die telkens rond een specifiek thema werken. De data van deze bijeenkomsten worden tijdig naar de raadsleden en de scholen gecommuniceerd.

Tijdens de slotzitting in mei, stellen de kindergemeenteraadsleden alle resultaten voor aan de pers en aan het publiek.

Leeftijdsgroepen: 6-12 jaar

Terug