Kind en Gezin

Huisbezoeken: tijdens elk contact maakt Kind en Gezin tijd voor wat je wil bespreken. Dit kan gaan over de voeding, gezondheid, ontwikkeling en opvoeding van je baby en over hoe je je als ouder voelt, maar ook over hulp, moeilijke financiële omstandigheden,.. Tijdens de eerste maanden na de geboorte brengt onze verpleegkundige minimaal 1 huisbezoek. Ze kan het met jou hebben over: de ervaringen als ouder en de veranderde partnerrelatie, het leren kennen van je eigen kind, observeren en signalen herkennen, de groei van je kind, hoe je met je kind kan omgaan als het allemaal wat teveel voor je wordt, hoe je je baby veilig te slapen legt, de mogelijke ondersteuning door een vroedvrouw of andere partners,..

Je krijgt informatie over het volgende contactmoment, bijvoorbeeld de gehoortest. Om samen te zoeken naar het geschikte ondersteuningsaanbod op maat en om onderzoeksgegevens te verzamelen, stelt je verpleegkundige je ook vragen over: de voeding, de gezondheid van je kind, de taal die met je kind besproken wordt.

Alle belangrijke gegevens worden genoteerd in het “Kindboekje” en je dossier. Je kan het Kindboekje zelf verder aanvullen en er de vragen noteren die je het voor je volgende afspraak. Een extra afspraak is altijd mogelijk, bv. als je een vraag hebt over de opvoeding, als we je kindje nog een keer willen zien voor medische opvolging, enz…

K&G lijn 078/ 150 100 werkdagen van 8 tot 20u
info@kindengezin.be

Leeftijdsgroepen: Kindje op komst/0-3 jaar

Terug