Kind & Gezin

Er is nog meer…

-Brochures die de regioverpleegkundige uitdeelt of een ouder kan bekijken/bestellen op onze website.

-De website over thema’s als voeding en beweging, veiligheid, ontwikkeling, opvoeding, verzorging, gezondheid en vaccineren en kinderopvang.

-Nieuwsbrieven ‘Zwangerschap’ en ‘Van baby tot kleuter’ * Facebook (www.facebook.com/kindengezin) en Twitter (@kindengezin).

-Spreekuren opvoedingsondersteuning worden georganiseerd voor ouders met vragen over opvoeding. Je kan de situatie bespreken met een medewerker van Kind en Gezin die geschoold is in pedagogisch advies.

 

We hebben een grote diversiteit aan gezinnen en wij willen ons aanpassen naar wat zij verwachten van onze dienstverlening. De medische preventie ligt voor elk kind vast, maar de rest van de dienstverlening organiseren we meer op maat. Ouders kunnen aansluiten bij een waaier van activiteiten. Sommige ouders hebben liever een extra huisbezoek of een inloopmoment, andere ouders willen contact via sociale media, en nog anderen houden ervan om in groep samen te komen rond een thema. Om nog beter aan te sluiten op deze vragen worden er, in samenspraak met de ouders, lokale activiteiten uitgewerkt. Ouders zijn vrij om hier aan deel te nemen.

 

 

Leeftijdsgroepen: Kindje op komst/0-3 jaar

Terug