Leren en studeren bij Vrij CLB Waas en Dender

Bij vragen rond ontwikkeling van het leren kan je bij het CLB terecht. Dit kan onder andere gaan over:
Het leren van specifieke vaardigheden en kennis bv. tekenen, lezen, rekenen, vreemde talen,…
Het leren van een algemene leerhouding
Het zelfstandig leren
De ontwikkeling van fijne en grove motoriek of ruimtelijk inzicht
In overleg met de leerling, ouders en de school gaan we op zoek naar verklaringen en oplossingen.
Indien nodig kan diagnostisch onderzoek gevoerd worden of is er een doorverwijzing naar externe diensten.

Leeftijdsgroepen: Kindje op komst/0-3 jaar, 3-6 jaar, 6-12 jaar, +16 jaar, 12-16 jaar

Terug