lid van de jeugdraad bij Jeugddienst

De jeugdraad is een officieel adviesorgaan van het stadsbestuur. Het stadsbestuur is verplicht om aan deze raad advies te vragen over alle punten waarvoor de jeugdraad bevoegd is (alles wat het jeugdbeleid in de culturele sector betreft, niet wat betreft onderwijs, gezondheid, welzijn, ruimtelijke ordening en milieu). Een jeugdraad moet niet wachten met het geven van adviezen tot er hen iets gevraagd wordt, maar kan zelf ook het initiatief nemen een probleem aan te kaarten of informatie op te vragen. Ook moet de jeugdraad zich niet beperken tot adviezen binnen zijn bevoegdheid, maar kunnen er even goed thema’s aangesneden worden die ruimer zijn dan de culturele materies. Naast vergaderen en adviseren organiseert de jeugdraad activiteiten (vorming, fuiven, ontspanning … ).

Leeftijdsgroepen: +16 jaar

Terug