Rechtstreeks toegankelijke hulp

Voorwaarden

 • nog geen gebruik maken van een VAPH dienst of voorziening
 • geeft maximaal recht op:
  – 36 mobiele begeleidingen
  – 51 ambulante begeleidingen
  – 61 nachten verblijf – wonen
  – 91 dagen dagopvang
  voor de inhoud verwijzen wij naar dagopvang en dagondersteuning, wonen, verblijf, mobiel en ambulante begeleiding van blijdorp

dagopvang en verblijf: diensthoofd.socialedienst@blijdorp.be
voor begeleiding: intaker.habitar@blijdorp.be

Leeftijdsgroepen: 3-6 jaar, 6-12 jaar, +16 jaar, 12-16 jaar

Terug