Stedelijke Adviesraad LOKO

Als stedelijke adviesraad wil het LOKO (Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning) de thema’s kinderopvang en opvoedingsondersteuning op de kaart zetten in Dendermonde. In de adviesraad zetelen zowel aanbieders van kinderopvang als gebruikers, aangevuld met organisaties die naar een aanbod hebben naar ouders en/of gezinnen. Prioritaire doelstellingen zijn:

  1. nood aan opvang
  2. inspraak en samenwerking
  3. drempelverlaging

De adviesraad komt minimaal 3 keer per jaar samen.

Leeftijdsgroepen: Kindje op komst/0-3 jaar, 3-6 jaar, 6-12 jaar, +16 jaar, 12-16 jaar

Terug