DE KROON IS ER VOOR…

EEN KIND

 • Dat in een veilige omgeving zijn of haar eigen weg zoekt
 • Dat in elke fase een andere aanpak vraagt
 • Dat moet kunnen groeien

EEN JONGERE

 • Die nieuwsgierig op ontdekking gaat
 • Geprikkeld om zijn of haar plaats te vinden in onze maatschappij
 • Die moet kunnen groeien

EEN OUDER

 • Ieder met zijn of haar aanpak
 • Met respect voor ieders sterktes en kwetsbaarheid
 • Die moet kunnen groeien

EEN GEZIN

 • In welke vorm dan ook
 • Met respect voor de eigentijdse en onderlinge relaties
 • Dat moet kunnen groeien

ORGANISATIES

 • Die hun eigenheid behouden binnen dit samenwerkingsverband
 • Die expert zijn binnen hun vakgebied en deze expertise inzetten
 • Die elkaar en elkaars aanbod kennen en elkaar aanvullen
 • Die een gezamenlijk gedragen visie hebben
 • Die samen meer kunnen dan alleen
 • Die moeten kunnen groeien

Leeftijdsgroepen: Huis van het Kind

Terug