Vrij CLB Waas en Dender

Vanuit het CLB hechten we belang aan het goed voelen, welbevinden van onze leerlingen. Wanneer leerlingen zich niet goed in hun vel voelen of ongelukkig zijn of wanneer ouders niet meer weten hoe hun kinderen te helpen, kan er beroep gedaan worden op het CLB.

In een gesprek met de leerling, ouders en/of leerkracht wordt er samen naar een mogelijke aanpak gezocht. Indien nodig wordt er ook diagnostisch onderzoek gevoerd of doorverwezen naar meer gespecialiseerde diensten.

Leeftijdsgroepen: 3-6 jaar, 6-12 jaar, +16 jaar, 12-16 jaar

Terug