Vrij CLB Waas en Dender

In Vlaanderen bieden honderden organisaties jeugdhulp aan met elk hun eigen opdracht. De verschillende vormen van hulpverlening is een rijkdom, maar dit maakt het niet altijd gemakkelijk om te vinden wat je zoekt.

Het decreet integrale jeugdhulp heeft als doel het zoeken naar hulpverlening meer overzichtelijk te maken voor kinderen, jongeren en hun ouders. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp en niet-rechtsreeks (Schema Jeugdhulplandschap).

Minderjarigen mogen zich bovendien in alle contacten met hulpverleners ook laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Dit is een persoon die men vertrouwt en waar men zich goed bij voelt. Er zijn echter wel een aantal voorwaarden waaraan deze vertrouwenspersoon moet voldoen.

 

Leeftijdsgroepen: Kindje op komst/0-3 jaar, 3-6 jaar, 6-12 jaar, +16 jaar, 12-16 jaar

Terug