Vrij CLB Waas en Dender

In het kader van het M-decreet kunnen leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften vanaf 1 september 2015 zowel terecht in het gewoon onderwijs (inclusie) als in het buitengewoon onderwijs. Een leerling kan enkel naar het buitengewoon onderwijs met een verslag van het CLB. Voor GON-begeleiding geeft het CLB een gemotiveerd verslag. Geen enkele andere instantie kan deze verslagen afleveren!

Leeftijdsgroepen: Kindje op komst/0-3 jaar, 3-6 jaar, 6-12 jaar, +16 jaar, 12-16 jaar

Terug