Vrij CLB Waas en Dender

De preventieve gezondheidszorg van het CLB bestaat uit een verplicht en vraaggestuurd gedeelte.

De medische onderzoeken liggen voor bepaalde leerjaren vast en zijn wettelijk verplicht. De onderzoeken zijn leeftijdsspecifiek en worden uitgevoerd volgens overeengekomen standaarden. De ouders ontvangen steeds een verslag van dit onderzoek.

Vanuit het CLB kunnen ook vaccinaties toegediend worden indien er schriftelijke toestemming is van de ouders.

Bij besmettelijke ziekten heeft het CLB en de school een wettelijke opdracht.
Ook vraaggestuurde preventieve projecten i.v.m. gezondheid van kinderen en jongeren worden vanuit het CLB georganiseerd en dit in samenwerking met scholen en andere preventieve diensten.

Leeftijdsgroepen: Kindje op komst/0-3 jaar, 3-6 jaar, 6-12 jaar, +16 jaar, 12-16 jaar

Terug