Voor partners

Inschrijvingsformulier

Reglement gezamenlijke

De Kroon wil partners stimuleren om samen te werken. Hiervoor heeft de WG Vorming het Reglement gezamenlijke activiteiten opgemaakt. Om een aanvraag te doen, vult één van de aanvragende partners het Aanvraagformulier  in en mailt dit naar info@huisvanhetkind-dekroon.be.

Campagne ‘Kopje vol’

Huis van het Kind De Kroon voert in 2019-2020 de preventieve campagne ‘Kopje vol’ om de aandacht te vestigen op de psychische gezondheid van jonge ouders met kinderen. Dat doet ze met een gevarieerd programma voor ouders en professionelen. De activiteiten voor ouders vind je in onze folder. In de visietekst vind je meer informatie over het ontstaan en de boodschap van deze campagne.

De rode draad doorheen de campagne is het ‘reizend koffiekopje‘. Alle welzijns- en vrijetijdsorganisaties kunnen het ‘reizend koffiekopje’ uitlenen. Dit koffiekopje zorgt voor een informeel ontmoetingsmoment tussen ouders. Bij het ontlenen van het reizend koffiekopje krijgt de organisatie een infomap, stellingen en tips over hoe ze met hun zorgen kunnen omgaan en waar ouders terechtkunnen voor hulp. Meer info over het te ontlenen materiaal en hoe je reizend kopje kunt gebruiken vind je in onderstaande filmpjes.