Lokaal Loket Kinderopvang

Het Lokaal Loket Kinderopvang wil alle informatie rond kinderopvang bundelen. Daarnaast wil het loket de zoektocht naar kinderopvang voor ouders vereenvoudigen. Een derde doelstelling is het verzamelen van cijfermateriaal (beantwoorde en onbeantwoorde opvangvragen in onze stad) om zo het beleid inzake kinderopvang verder vorm te geven.

Het Loket Kinderopvang in Dendermonde kreeg vorm vanuit de stedelijke adviesraad LOK. In dit overlegorgaan zijn alle opvanginitiatieven uit onze stad vertegenwoordigd, samen met vertegenwoordiging van gebruikers en sociale partners. Het LOK geeft, samen met De Kroon, het Loket Kinderopvang vorm.

Het Lokaal Loket Kinderopvang werkt met een digitaal en een fysiek luik. Het fysieke loket is ingebed in het onthaal van De Kroon. Voor het digitale luik wordt samengewerkt met Opvang.vlaanderen.

Meer info is te vinden via deze link.

 

Openingsuren
Donderdag 13.30 - 20 u.

Terug